مركز همايش های برج ميلاد تهران

#
#
#
#
#
#
#
#
#
  • عنوان پروژه: مركز همايش های برج ميلاد تهران
  • کارفرما:يادمان سازه
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:كليه مصالح، وسايل، تجهيزات و اجناس مورد نياز، اجرای عمليات ابنيه، تاٌسيسات برقی و مكانيكی در 9 طبقه با زيربنای حدود 50000 متر مربع
بازگشت به صفحه پروژه ها