پتروشیمی دهدشت

پتروشیمی دهدشت
پتروشیمی دهدشت
پتروشیمی دهدشت
پتروشیمی دهدشت
  • عنوان پروژه:پتروشیمی دهدشت
  • کارفرما:شرکت پتروپارس
  • محل اجرا:شهرستان دهدشت، استان کهگیلویه و بویراحمد
  • توضیحات:احداث دفاتر مهندسی و خوابگاه کارکنان
بازگشت به صفحه پروژه ها