نازک کاری MEP بام پروژه بازار ایران

نازک کاری MEP بام پروژه بازار ایران
ایران مال
ایران مال
ایران مال
نازک کاری MEP بام پروژه بازار ایران
ایران مال
ایران مال
ایران مال
  • عنوان پروژه:نازک کاری MEP بام پروژه بازار ایران
  • کارفرما:توسعه بین الملل ایران مال
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:تهیه مصالح و اجرای عملیات نازک کاری بام در قسمت MEP پروژه بازار ایران ، پروژه ساختمانی ، شرکت ژالکه
بازگشت به صفحه پروژه ها