مرکز خرید خلیج فارس یزد

خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
  • عنوان پروژه:مرکز خرید خلیج فارس یزد
  • کارفرما:شرکت صنعت و ساختمان نیلگون خلیج فارس
  • محل اجرا:یزد
  • توضیحات:عملیات سفت کاری و نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی مجتمع تجاری اداری تفریحی خلیج فارس یزد
بازگشت به صفحه پروژه ها