مرکز خرید خلیج فارس یزد

خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
خلیج فارس یزد
  • عنوان پروژه:مرکز خرید خلیج فارس یزد
  • کارفرما:شرکت صنعت و ساختمان نیلگون خلیج فارس
  • محل اجرا:یزد
  • توضیحات:عملیات سفت کاری و نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی مجتمع تجاری اداری تفریحی خلیج فارس یزد
بازگشت به صفحه پروژه ها