مجتمع كارخانجات كاشی و سرامیک آپادانا سرام

  • عنوان پروژه:مجتمع كارخانجات كاشی و سرامیک آپادانا سرام
  • کارفرما:شرکت آپادانا سرام
  • محل اجرا:قزوین
  • توضیحات:تهیه و حمل تجهیزات و نصب و راه اندازی تاسیسات الکتریکی، مكانيك صنعتی و عمومی ساختمان های صنعتی و محوطه كارخانه كاشی و سرامیک آپادانا سرام در سایت به مساحت تقریبی 135 هکتار
بازگشت به صفحه پروژه ها