مجتمع دخانیات گیلان

#
#
#
#
#
#
#
#
#
  • عنوان پروژه:مجتمع دخانیات گیلان
  • کارفرما:مجتمع دخانيات گيلان
  • محل اجرا:استان گیلان
  • توضیحات:تهیه تجهیزات موردنیاز و عملیات نصب و راه اندازی تاسیسات و تجهیزات و سیستم کنترل هوشمند(BMS) سالنهای تولید مجتمع دخانیات گیلان 
بازگشت به صفحه پروژه ها