طراحی و اجرای فودکورت ایران مال

  • عنوان پروژه:طراحی و اجرای فودکورت ایران مال
  • کارفرما:توسعه بین الملل ایران مال
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:طراحی فاز یک و دو، تهیه و اجرای فودکورت مجتمع تجاری ایران مال به وسعت ۱۲هزار مترمربع
بازگشت به صفحه پروژه ها