شبکه گاز رسانی مجتمع صنعتی مس سرچشمه

  • عنوان پروژه:شبکه گاز رسانی مجتمع صنعتی مس سرچشمه
  • کارفرما:شركت ملی گاز ايران
  • محل اجرا:کرمان
  • توضیحات:اجرای شبکه گازرسانی مجتمع صنعتی مس سرچشمه و لوله کشی های داخلی ساختمان ها و سالنها سیستم تقلیل فشار و نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک
بازگشت به صفحه پروژه ها