موسسه سرم سازی رازی

  • عنوان پروژه:موسسه سرم سازی رازی
  • کارفرما:موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
  • محل اجرا:کرج
  • توضیحات:کارهای ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان موتورخانه مرکزی و کانال توزیع انرژی حرارتی و برودتی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
بازگشت به صفحه پروژه ها