راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات بانک مرکزی ج.ا.ا (1379 -1396)

بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
  • عنوان پروژه:راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات بانک مرکزی ج.ا.ا (1379 -1396)
  • کارفرما:بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:راهبری و نگهداری مجتمع میرداماد شامل ساختمان اداری انفورماتیک بانک مرکزی از سال ۱۳۷۹ تا کنون
بازگشت به صفحه پروژه ها