تعمیر و نگهداری تاسیسات برج میلاد تهران

برج میلاد
برج میلاد
برج میلاد
برج میلاد
برج میلاد
برج میلاد
برج میلاد
برج میلاد
برج میلاد
برج میلاد
برج میلاد
برج میلاد
برج میلاد
برج میلاد
برج میلاد
برج میلاد
برج میلاد
برج میلاد
  • عنوان پروژه:تعمیر و نگهداری تاسیسات برج میلاد تهران
  • کارفرما:برج میلاد تهران
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:راهبری و تعمیرات ساختمانها و تاسیسات عمومی برق و مکانیک سیستم ها و تجهیزات
بازگشت به صفحه پروژه ها