راهبری تاسیسات مجتمع فردوس نوشهر بانک مرکزی

#
#
#
#
#
#
#
#
#
  • عنوان پروژه:راهبری تاسیسات مجتمع فردوس نوشهر بانک مرکزی
  • کارفرما:بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
  • محل اجرا:نوشهر
  • توضیحات:راهبری سرویس و تعمیر و نگهداری دستگاهها، تجهیزات و سیستم های تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و انجام امور تغییرات ساختمانی مجتمع فردوس نوشهر
بازگشت به صفحه پروژه ها