راهبری تاسیسات مجتمع فردوس نوشهر بانک مرکزی

راهبری مجتمع فردوس نوشهر
راهبری تاسیسات مجتمع فردوس نوشهر بانک مرکزی
راهبری تاسیسات مجتمع فردوس نوشهر بانک مرکزی
راهبری تاسیسات مجتمع فردوس نوشهر بانک مرکزی
راهبری تاسیسات مجتمع فردوس نوشهر بانک مرکزی
راهبری مجتمع فردوس نوشهر
راهبری تاسیسات مجتمع فردوس نوشهر بانک مرکزی
راهبری تاسیسات مجتمع فردوس نوشهر بانک مرکزی
راهبری تاسیسات مجتمع فردوس نوشهر بانک مرکزی
راهبری تاسیسات مجتمع فردوس نوشهر بانک مرکزی
  • عنوان پروژه:راهبری تاسیسات مجتمع فردوس نوشهر بانک مرکزی
  • کارفرما:بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
  • محل اجرا:نوشهر
  • توضیحات:راهبری سرویس و تعمیر و نگهداری دستگاهها، تجهیزات و سیستم های تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و انجام امور تغییرات ساختمانی مجتمع فردوس نوشهر
بازگشت به صفحه پروژه ها