راهبری بیمارستان امیرالمومنین اراک

  • عنوان پروژه:راهبری بیمارستان امیرالمومنین اراک
  • کارفرما:دانشگاه علوم پزشکی اراک
  • محل اجرا:اراک
  • توضیحات:نگهداری و راهبری تاسیسات برق و مکانیک مرکز درمانی امیرالمومنین
بازگشت به صفحه پروژه ها