خطوط گازرسانی هشتگرد

خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
  • عنوان پروژه:خطوط گازرسانی هشتگرد
  • کارفرما:وزارت مسكن و شهر سازي
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:تهیه کالا و اجناس مورد نیاز شبکه گاز رسانی در محوطه فاز 1 ایستگاه تقلیل فشار، حفاظت کاتدیک، تست و راه اندازی شهر جدید هشتگرد ، پروژه نفت و گاز ، شرکت ژالکه
بازگشت به صفحه پروژه ها