تعمیر و نگهداری تاسیسات برج میلاد تهران

#
#
#
#
#
#
#
#
#
  • عنوان پروژه:تعمیر و نگهداری تاسیسات برج میلاد تهران
  • کارفرما:برج میلاد تهران
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:راهبری و تعمیرات ساختمانها و تاسیسات عمومی برق و مکانیک سیستم ها و تجهیزات
بازگشت به صفحه پروژه ها