تعمیرات تاسیسات سرم سازی رازی

#
#
#
#
#
#
#
#
#
  • عنوان پروژه:تعمیرات تاسیسات سرم سازی رازی
  • کارفرما:موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
  • محل اجرا:کرج
  • توضیحات:تهیه مصالح، تعمیرات و بازسازی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
بازگشت به صفحه پروژه ها