تعمیرات اساسی مخازن ذخیره نفت خام

تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
  • عنوان پروژه:تعمیرات اساسی مخازن ذخیره نفت خام
  • کارفرما:شركت پايانه هاي صادرات مواد نفتی
  • محل اجرا:بوشهر (جزیره خارک)
  • توضیحات:تعمیرات اساسی چهار دستگاه مخزن سقف شناور جهت ذخیره نفت خام با ظـرفیتهای 1،000،000 بشکه ای، 600،000 بشکـه ای، 500،000 بشکـه ای و 275،000 بشکه ای
بازگشت به صفحه پروژه ها