تعمیرات اساسی مخازن ذخیره نفت خام خارک

تعمیرات اساسی مخازن ذخیره نفت خام خارک
مخزن خارک
مخزن خارک
مخزن خارک
مخزن خارک
تعمیرات اساسی مخازن ذخیره نفت خام خارک
مخزن خارک
مخزن خارک
مخزن خارک
مخزن خارک
  • عنوان پروژه:تعمیرات اساسی مخازن ذخیره نفت خام خارک
  • کارفرما:شركت پايانه های صادرات مواد نفتی
  • محل اجرا:بوشهر (جزیره خارگ)
  • توضیحات:تعمیرات اساسی یک مخزن یک میلیون بشکه ای ، یک مخزن پانصد هزار بشکه ای و یک مخزن 272 هزار بشکه ای ذخیره نفت خام باسقف شناور
بازگشت به صفحه پروژه ها