تاسیسات برق و مکانیک بیمارستان آموزشی اراک

بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
  • عنوان پروژه:تاسیسات برق و مکانیک بیمارستان آموزشی اراک
  • کارفرما:وزارت راه و شهر سازی
  • محل اجرا:اراک
  • توضیحات:اجرای عملیات تاسیسات برق و مکانیک بیمارستان 250 تختخوابی آموزشی اراک
بازگشت به صفحه پروژه ها