مجتمع دخانیات گیلان

دخانیات گیلان
دخانیات گیلان
دخانیات گیلان
دخانیات گیلان
دخانیات گیلان
دخانیات گیلان
  • عنوان پروژه:مجتمع دخانیات گیلان
  • کارفرما:مجتمع دخانيات گيلان
  • محل اجرا:استان گیلان
  • توضیحات:تهیه تجهیزات موردنیاز و عملیات نصب و راه اندازی تاسیسات و تجهیزاتو سیستم کنترل هوشمند(BMS)سالنهای تولید مجتمع دخانیات گیلان
بازگشت به صفحه پروژه ها