باغ موزه بانک مرکزی، بلوک‌های F,I,J

#
#
#
#
#
#
#
#
#
  • عنوان پروژه:باغ موزه بانک مرکزی، بلوک‌های F,I,J
  • کارفرما:مجری طرح بانک مرکزی
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:کارهای ساختمانی، نازک‌کاری و تاسیسات مکانیکی و برقی بلوک های F,I,J پروژه باغ موزه بانک مرکزی ج.ا.ا
بازگشت به صفحه پروژه ها