بازسازی ساختمان فردوسی بانك ملی

  • عنوان پروژه:بازسازی ساختمان فردوسی بانك ملی
  • کارفرما:اداره ساختمان بانك ملی ايران
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:بازسازی ابنيه، تجهيزات برق و مكانيكی و همچنين نگهداری و تعميرات تاسيسات برقی و مكانيكی ساختمان مركزی(فردوسی) بانك ملی به روش EPC
بازگشت به صفحه پروژه ها