چارت سازمانی

 منابع انسانی و ساختار سازمانی
استراتژی شرکت ژالکه در سازماندهی منابع انسانی بگونه ایست که سه عامل تخصص ، تجربه و خلاقیت در راستای مناسبترین فرآیند در جهت حصول هدف قرار می گیرد. شکل گیری تیمهای تخصصی ، دپارتمانهای کارآمد و گردش کار مناسب حاصل سالها تجربه اندوزی شرکت در انجام پروژه های گوناگون و بهره گیری از آخرین استانداردها در حوزه مدیریت منابع انسانی می باشد.
ساختار سازمانی شرکت ژالکه متشکل از مدیران با تجربه و آشنا به اصول و مبانی مدیریتی در کنار معاونین ، کارشناسان و کارمندان متخصص در حوزه فعالیت خود ، مجموعه ای سیال و پویا با توان تطبیقی بالا در شرایط گوناگون کاری را بوجود آورده است.